Home
O nama
Tečajevi
Ljetna akademija harmonike
Orkestar S. Mihovilić
7. PULA Guitar Fest 2019.
MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA
Galerija
 

47. Međ. susret harmonikaša 2024.
 

NAJAVLJUJEMO / WE ANNOUNCE

47. Međunarodni susret harmonikaša  
Pula, 07. - 10. svibnja 2024.  
 
Rok prijave do 31.03.2024. 
  
 
 
 
 Video sa 43. Susreta 2018.: youtu.be/GUwXWuBG_0E
 
 
 
  
47th International Accordion Competition
Pula, Croatia, May 07th - 10th 2024
 
Deadline entry: 31st March 2024
 
 
 
 
Check out video from 43rd Competition 2018:
youtu.be/GUwXWuBG_0E
 
 

Održavanje 47. Međunarodnog susreta harmonikaša omogućili su:

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE
ISTARSKA ŽUPANIJA – Upravni odjel za kulturu i zavičajnost
GRAD PULA – CITTÀ DI POLA
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PULE

 

   

 
 Novosti:
28. Ljetna akademija harmonike
Raspored 47. Međ. susret harmonikaša 2024.
Nova stranica Susreta harmonikaša
47. Međ. susret harmonikaša 2024.
Upisi 2023./2024.
Korisni linkovi:
Grad Pula
Istarska županija
Turistička zajednica Pule
Ministarstvo kulture RH
Harmonikaški centar
Confédération Mondiale de l'Accordéon (CMA)
 
 
© OKUD ISTRA • Stankovićeva 4, Pula 52100 , P.O. BOX 99 • Croatia • Tel / Fax: +385 52 543 596 • E - mail