Home
O nama
Tečajevi
Ljetna akademija harmonike
Orkestar S. Mihovilić
7. PULA Guitar Fest 2019.
MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA
Propozicije i pravilnik
Prijavnica i uvjeti prijave
Lokacija - Dom hrvatskih branitelja
Nagrade 2024.
Natjecatelji po kategorijama 2024.
Raspored 2024.
Rezultati
Arhiva:

Galerija
 
Propozicije i pravilnik
 


Promotivni video sa 43. Međunarodnog susreta harmonikaša 2018.:
youtu.be/GUwXWuBG_0E


47. MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA

PULA, 07. – 10. svibnja 2024.
                                                                 
 
 

Rok prijave do 31.03.2024. 

 

PROPOZICIJE I PRAVILNIK                                                                           

    

S O L I S T I

 

Kategorija BABY                                                                                                                                                        Natjecatelji koji su mlađi od 9 godina na dan početka natjecanja                                                                                   - slobodni program do 3 minute

Kategorije A
A1 – natjecatelji na harmonici sa standard basovima koji su mlađi od 11 godina na dan početka natjecanja
- slobodni program od 3 do 5 minuta
A2 – natjecatelji na harmonici sa melodijskim basovima koji su mlađi od 11 godina na dan početka natjecanja
- slobodni program od 3 do 5 minuta

Kategorije B
B1 – natjecatelji na harmonici sa standard basovima  koji su mlađi od 13 godina na dan početka natjecanja
- slobodni program od 5 do 8 minuta
B2 – natjecatelji na harmonici sa melodijskim basovima koji su mlađi od 13 godina na dan početka natjecanja
- slobodni program od 5 do 8 minuta

Kategorije C
C1 – natjecatelji na harmonici sa standard basovima koji su mlađi od 15 godina na dan početka natjecanja
- slobodni program od 8 do 12 minuta
C2 – natjecatelji na harmonici sa melodijskim basovima koji su mlađi od 15 godina na dan početka natjecanja
- slobodni program od 8 do 12 minuta

 

U kategorijama A1, B1 i C1 cijeli program mora biti izveden na standardnim basovima.                                         U kategorijama A2, B2 i C2 dio programa može biti izveden i na standardnim basovima.  


Svaki natjecatelj u kategorijama BABY, A, B, C obavezan je prije nastupa priložiti 3 kopije notnog materijala koji izvodi od kojih jedna ostaje u arhivi Susreta, a preostale će biti vraćene.

Kategorija D(1 krug)

Natjecatelji koji su mlađi od 17 godina na dan početka natjecanja.
- slobodni program od 12 do 17 minuta

Program mora sadržavati:
- skladbu skladanu do 1800. g.

- izvornu skladbu za harmoniku

Kategorija E(1 krug)
Natjecatelji koji su mlađi od 19 godina na dan početka natjecanja.
- slobodni program od 17 do 22 minuta

Program mora sadržavati:
- skladbu skladanu do 1800. g.
- izvornu skladbu za harmoniku

Kategorija F(1 krug)

Natjecatelji bez dobne granice.
- slobodni program od 22 do 27 minuta

Program mora sadržavati:
- skladbu skladanu do 1800. g.
- izvornu skladbu za harmoniku

Svaki natjecatelj u kategorijama D, E i F obavezan je prije nastupa priložiti 5 kopija notnog materijala koji izvodi od kojih jedna ostaje u arhivi Susreta, a preostale će biti vraćene.


Kategorija KONCERTIST(2 kruga)    

Natjecatelji bez dobne granice.
1. krug
- J. S. Bach: Preludij i fuga iz zbirke „Dobro ugođeni klavir“ 1. ili 2. svezak
- slobodni program do 15 minuta
Slobodni program mora sadržavati izvornu skladbu za harmoniku. Ako je odabrana izvorna skladba za harmoniku ciklično djelo (sonata, suita…) mora biti izvedena u cijelosti, nije dozvoljeno izvoditi pojedine stavke iz ciklusa.
Napomena: u drugi krug natjecanja prolazi najmanje 50% + 1 natjecatelj od broja natjecatelja u prvom krugu.
2. krug
- slobodni program od 20 do 30 minuta.

Program mora sadržavati skladbe iz najmanje dva različita stilska razdoblja.

Svaki natjecatelj u kategoriji KONCERTIST obavezan je prije nastupa priložiti 7 kopija notnog materijala koji izvodi od kojih jedna ostaje u arhivi Susreta, a preostale će biti vraćene. 


K O M O R N I   S A S T A V I

Kategorija A
Natjecatelji koji su mlađi od 16 godina na dan početka natjecanja.
1. Slobodni program od 7 do 10 minuta.
- program može biti sastavljen od originalnih skladbi za komorni sastav koji se prijavljuje na natjecanje (npr. duo harmonika; trio harmonika; harmonika, violončelo i violina; harmonika, flauta i klarinet; harmonika i violončelo; itd.) ili obrađenih skladbi (transkripcije)

2. Komorni sastav mora imati samo jedan instrument po dionici (npr. faktura sa 6 dionica = 6 instrumenata).
3. Nije dozvoljeno koristiti ozvučene instrumente.
4. Nije dozvoljeno izvoditi orkestralne skladbe.
5. Nije dozvoljeno izvoditi skladbe koje su originalno skladane za solo instrument  ili glas  „uz pratnju“ (u doslovnom značenju) orkestra ili drugog instrumenta.

 

Kategorija B
Natjecatelji koji su mlađi od 20 godina na dan početka natjecanja.
1. Slobodni program od 10 do 15 minuta.

-  najmanje 50% programa mora biti sastavljeno od originalnih skladbi skladanih za komorni sastav koji se prijavljuje na natjecanje (npr. duo harmonika; trio harmonika; harmonika, violončelo i violina; harmonika, flauta i klarinet; harmonika i violončelo; harmonika, violina, viola i violončelo itd.)
-  ostatak programa mogu sačinjavati obrađene skladbe (transkripcije)
2. Komorni sastav mora imati samo jedan instrument po dionici (npr. faktura sa 6 dionica = 6 instrumenata).
3. Nije dozvoljeno koristiti ozvučene instrumente.
4. Nije dozvoljeno izvoditi orkestralne skladbe.
5. Nije dozvoljeno izvoditi skladbe koje su u originalu skladane za solo instrument  ili glas  „uz pratnju“ (u pravom smislu riječi) orkestra ili drugog instrumenta.

 

Kategorija C
Natjecatelji bez dobne granice.

1. Slobodni program od 20 do 25 minuta.
-  najmanje 50% programa mora biti sastavljeno od originalnih skladbi skladanih za komorni sastav koji se prijavljuje na natjecanje (npr. duo harmonika; trio harmonika; harmonika, violončelo i violina; harmonika, flauta i klarinet; harmonika i violončelo; harmonika, violina, viola i violončelo itd.)
-  ostatak  programa mogu sačinjavati obrađene skladbe (transkripcije)
2. Komorni sastav mora imati samo jedan instrument po dionici (npr. faktura sa 6 dionica = 6 instrumenata).
3. Nije dozvoljeno koristiti ozvučene instrumente.
4. Nije dozvoljeno izvoditi  orkestralne skladbe.
5. Nije dozvoljeno  izvoditi skladbe koje su originalno skladane za solo instrument  ili glas  „uz pratnju“ (u pravom smislu riječi) orkestra ili drugog instrumenta.  

U kategoriji Komorni sastavi nema ograničenja uključivanja drugih instrumenata, ali harmonika mora biti zastupljena.

Svaki komorni sastav obvezan je prije nastupa priložiti 7 kopija notnog materijala koji se izvodi od kojih jedna ostaje u arhivi Susreta, a preostale će biti vraćene.

 

O R K E S T R I

Kategorija A
Članovi orkestra koji su mlađi od 16 godina na dan početka natjecanja.
- Ukoliko su uključeni solisti, također moraju biti mlađi od 16 godina na dan početka natjecanja.
- Slobodni program od 7 do 10 minuta.

Kategorija B
Članovi orkestra koji su mlađi od 20 godina na dan početka natjecanja.
- Ukoliko su uključeni solisti, također moraju biti mlađi od 20 godina na dan početka natjecanja.
- Slobodni program od 10 do 15 minuta.

Kategorija C
Članovi orkestra bez dobne granice.
- Slobodni program od 20 do 25 minuta.

 

Kategorija D 
Članovi orkestra bez dobne granice.
- Slobodni program od 10 do 20 minuta sastavljen od skladbi različitih glazbenih žanrova kao što su: pop, rock, jazz, etno, zabavna ili filmska glazba.
 

Svaki prijavljen orkestar mora brojati najmanje 13 članova, od čega najmanje polovica članova mora svirati harmoniku.
U program se mogu uvrstiti i skladbe za bilo koji solo instrument ili glas uz pratnju harmonikaškog orkestra. Za orkestre u kategoriji A i B, svirači bas dionice (bas harmonika, kontrabas) i udaraljki mogu biti stariji od navedene dobne granice.

Voditelj ili dirigent orkestra obavezan je prije nastupa priložiti 7 kopija notnog materijala od kojih jedna ostaje u arhivi Susreta, a preostale će biti vraćene, te tlocrt rasporeda orkestra.

 


OCJENJIVANJE

Članovi ocjenjivačkog suda ocjenjuju svakog natjecatelja ocjenom od 50 do 100 bodova.
Najviša i najniža ocjena članova ocjenjivačkog suda će se približiti na tri boda do slijedeće najviše i najniže ocjene.

 Zbroj svih ocjena članova ocjenjivačkog suda, podijeljen s brojem članova, daje konačnu ocjenu izvedenog programa natjecatelja.
Ocjena se izražava decimalnim brojem s dvije decimale, bez zaokruživanja.
Prilikom objave rezultata objavljuju se ocjene svih članova (prosudbene komisije) ocjenjivačkog suda.

Član ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje natjecatelja kojem je mentor ili s kojim je u srodstvu.
Nije dozvoljeno usklađivanje i razmjena mišljenja članova ocjenjivačkog suda o kandidatima prije predaje liste s ocjenama.

U kategoriji KONCERTIST nakon prvog kruga natjecanja objavljuje se popis natjecatelja koji nastavljaju natjecanje u drugom krugu sa redoslijedom nastupa.
Nakon drugog kruga natjecanja objavljuju se ocjene svih natjecatelja za 1. i za 2. krug natjecanja, te konačna ocjena koju čine zbroj bodova dobivenih u 1. i 2. krugu podijeljen sa dva.

Rezultati natjecanja objavljuju se nakon što ih potpisom ovjere predsjednik/ca ocjenjivačkog suda i predsjednik/ca Stručnog odbora Susreta.

Nagrade se dodjeljuju kako slijedi:
                od  90,00   do  100,00  bodova              I. nagrada

                od  80,00   do    89,99  bodova              II. nagrada
                od  70,00   do    79,99  bodova              III. nagrada            

U svim kategorijama za prva tri mjesta u konačnom poretku nije dopušten ex-aequo. U slučaju da više natjecatelja imaju isti broj bodova prednost se daje mlađem natjecatelju.

Prilikom utvrđivanja dobitnika Kupa Grada Pule, u slučaju da više natjecatelja ima jednaki broj bodova, KUP Grada Pule biti će dodijeljen natjecatelju iz kategorije veće starosne dobi.

 

 

 

OPĆA PRAVILA

Natjecatelji prihvaćaju sudjelovati ili nastupiti u sklopu televizijskih ili radio emisija na zamolbu organizatora bez financijske naknade. U slučaju video ili audio zapisa vezanih za manifestaciju, natjecatelji ne mogu zahtijevati financijsku naknadu od organizatora.


Nema povrata kotizacije ukoliko natjecatelj ne pristupi natjecanju.

Sudionici prijavom prihvaćaju uvjete natjecanja i potvrđuju vjerodostojnost podataka navedenih u prijavnici.

 Podaci u prijavnici mogu se mijenjati do isteka roka prijava. Naknadne promjene neće se uvažavati.

Organizator se odriče svih odgovornosti prilikom ozljede ili bilo kakve nesreće svih sudionika, natjecatelja, profesora, voditelja, organizatora, izlagača kao i gostiju koji su u prostorima gdje se održava manifestacija, isto tako organizator se odriče odgovornosti od oštećenja ili krađe njihove imovine.