OSOBNI PODACI

Natjecatelj: * Kategorija: *
Ime i prezime solista / naziv komornog sastava ili orkestra:
Imena i prezimena članova komornog sastava:
Rođen:
Poštanski broj: Grad: * Država: *
Tel / Fax: * E - mail: *
Ustanova / škola: Tel / Fax: E-mail:
 

PROGRAM NATJECATELJA

Skladbe po izboru (I Krug)
Skladatelj Naziv djela Trajanje
1. * *
2.
3.
4.
5.
6.
Skladbe po izboru (II Krug)
Skladatelj Naziv djela Trajanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PODACI: MENTOR / VODITELJ / DIRIGENT

Ime i prezime:
Adresa:
Tel / Fax: Mob: E-mail:
Ustanova / škola: Tel / Fax: E-mail:

Napomena: