Home
About us
25th International Accordion Summer School - 2019
45th Accordion Competition 2020
Regulations and Rules
Registration form and conditions
Location
Awards 2020
Accommodation 2020
Results- 44th Competition of 2019
Rezultati - 42. Susret
Arhiva:

Galerija
 
35. Susret harmonikaša Dodijeljene nagrade - Awards
 
KUPOVI GRADA PULE:
pobjednici


VELIKI PRELAZNI POKAL GRADA PULE I POKAL u trajno vlasništvo: dodijeljen je orkestru s najviše bodova:
Akademski harmonikaški orkestar Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska
Dirigent: Denis Modrušan sa 94,40 bodova.

POKAL u trajno vlasništvo komornom sastavu s najviše osvojenih bodova.
Duo - Lejla Tuholjaković, klavir i Anel Ahmetović, harmonika, Srednja Muzička Škola Tuzla, Bosna i Hercegovina, sa 97,08 bodova
Mentori: Nedžmija Omerćehajić i Midhat Zulić

POKAL u trajno vlasništvo najboljem solistu unutar A i B kategorije.
Kup grada Pula sa solistu s najvećim osvojenim brojem bodova u kategorijama A i B osvojio je Amer Mujkanović iz Javne ustanove OMŠ Tuzla, BiH, u kategoriji B1 sa 99.13 bodova

POKAL u trajno vlasništvo najboljem solistu unutar C i D kategorije
Kup Grada Pule unutar kategorija C i D zaslužio je pobjedom u kategoriji D MILAN VIDOVIĆ iz Visoke škole za glazbu i glumu, Hannover, Njemačka, sa osvojenih 95,75 bodova.
 

 
Veliki prijelazni pokal Grada Pule dodijeljen je Akademskom harmonikaškom orkestru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Dirigent orkestra Denis Modrušan prima Pokal grada Pule od Pročelnika odjela za društvene djelatnosti Erika Lukšića.( na slici )

 
Novosti:
45th International Accordion Competition 2020
25th INTERNATIONAL ACCORDION SUMMER SCHOOL 2019
International Jury of 44th Accordion Competition
Timetable of events - 44th International Accordion Competition
44th International Accordion Competition 2019.
Korisni linkovi:
Grad Pula
Istarska županija
Turistička zajednica Pule
Accordeonrama.fr
Confédération Internationale des Accordéonistes (IMC-UNESCO
Ministarstvo kulture RH
Hotel Pula
Harmonikaški centar
 
 
© OKUD ISTRA • Stankovićeva 4, Pula 52100 , P.O. BOX 99 • Croatia • Tel / Fax: +385 52 543 596 • E - mail