Home
O nama
Tečajevi
7. PULA Guitar Fest 2019.
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
Predavači
Sadržaj
Kotizacije
Prijavnica
Koncerti
Raspored događanja
Javna predavanja
Orkestar S. Mihovilić
44. SUSRET HARMONIKAŠA 2019.
Galerija
 
Kotizacije
 

 OKUD "ISTRA"  

 

 

25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
Pula, 12. - 17. kolovoza 2019.

 

  KOTIZACIJA 2019.
 
 
 
Aktivni polaznici  
 
1.500,00 kuna           
  
-  6 x 45 min (individualne nastave)
 

*Posebna ponuda za učenike osnovne glazbene škole:

-  4 x 30 min = 400,00 kn (individualne nastave)

-   3 x 30 min + 2 x 45 min = 600,00 kn  

*ponuda je namijenjena učenicima koji su u školskoj godini 2018./2019. bili učenici osnovne glazbene škole


Članovi OKUD-a "Istra" - 800,00 kn 

 

Pasivni polaznici

 
-   besplatno
 
-   prisustvovanje svim predavanjima po želji
 
 
Predavanja i sudjelovanje u orkestru:
 
-   besplatno
 
 
 
 

***

PLAĆANJE: za hrvatske građane:
na žiro račun Zagrebačke banke u korist  OKUD "IstraOIB: 79524274149
broj IBAN: HR77 2360 0001 1014 2360 5 s naznakom ZA LJETNU ŠKOLUime i prezime polaznika, i OIB.
Poziv na broj: 25-2019
 

 

Za strance: Zagrebačka banka, OIB: 92963223473
Paromlinska 2, 10000 Zagreb, CROATIA

Bank IBAN HR7723600001101423605
Swift ZABAHR2X
 
 

KRAJNJI ROK PRIJAVE i UPLATA KOTIZACIJE05.08.2019.

 

NAPOMENA: 
Broj aktivnih polaznika je ograničen.
 
 

INFORMACIJE :
Tel/Fax: +385 (0) 52 543 596
 
OKUD "Istra" Pula
Stankovićeva 4, p.p. 99,
52100 Pula
 

 

 

 
 
.

 
Novosti:
25. Međunarodna ljetna škola harmonike 2019.
60. godina OKUD-a
7. Pula guitar fest 2019.
Rezultati - 44. Susret
Prosudbene komisije 44. Susreta harmonikaša
Korisni linkovi:
Grad Pula
Istarska županija
Turistička zajednica Pule
Accordeonrama.fr
Confédération Internationale des Accordéonistes (IMC-UNESCO
Ministarstvo kulture RH
Hotel Pula
Harmonikaški centar
 
 
© OKUD ISTRA • Stankovićeva 4, Pula 52100 , P.O. BOX 99 • Croatia • Tel / Fax: +385 52 543 596 • E - mail