Home
O nama
Tečajevi
4.PULA Guitar Fest 2016.
22 Međunarodna ljetna škola harmonike 2016.
Orkestar S. Mihovilić
42. SUSRET HARMONIKAŠA 2017.
Galerija
 

JAVNI NATJEČAJ ZA TAJNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME
 

OKUD ISTRA

Stankovićeva 4, 52100 Pula

OIB: 79524274149

Ur.br.: 10/2017.

 

Temeljem čl. 33 STATUTA OKUD „ISTRA“ Stankovićeva 4, iz Pule i odluke Skupštine  OKUD-a „Istre“ održane na 2. sjednici 27. prosinca 2016. godine,  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

TAJNIK  UDRUGE m/ž (1 izvršitelj)

Radno mjesto obuhvaća obavljanje stručnih poslova za udrugu, provođenje utvrđenog financijskog plana i programa rada, brigu o zakonitosti rada udruge kako u financijskom tako i u Zakonom o udrugama, pripreme sjednica i materijala potrebnih za iste, i drugi poslovi koje odredi Upravni odbor ili predsjednik Udruge.  

OPĆI UVJETI:

 • da je osoba punoljetna
 • da je hrvatski državljanin/državljanka
 • da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova glavnog tajnika/tajnice 

POSEBNI UVJETI:

 • SSS, VŠS, VSS – ekonomski, komercijalni, pravni ili srodni smjer
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te poželjno poznavanje još jednog stranog    jezika
 • napredno znanje rada na računalu te programima iz paketa MS Office
 • organizacijske i radne sposobnosti za obavljanje poslova tajnika udruge
 • sposobnost timskog rada
 • kandidati će morati samostalno obavljati poslove te je potrebna inicijativa, lojalnost i poduzetnost
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis/CV
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o informatičkoj osposobljenosti
 • kandidat/kandidatkinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju status, kao i znanja, vještine i iskustva za obavljanje poslova glavnog tajnika/tajnice

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Tajnik udruge (m/ž) se zapošljava na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Posao se obavlja na adresi Stankovićeva 4, 52100 Pula.

Prijave se dostavljaju osobno, poštom ili e-mailom s naznakom «ZA NATJEČAJ».  

Adresa: OKUD ISTRA, Stankovićeva 4, Pula 52100, PP 99

E-mail: okud.istra@pu.t-com.hr

Rok podnošenja prijava je 15 dana od dana objave na web stranicama (www.okud-istra.hr) i oglasnoj ploči udruge tj. do 19.01.2017. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati i kandidatkinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijemu izabranog kandidata/kandidatkinje na radno mjesto iz natječaja, u roku od 7 dana od izbora.

 

Pula, 04.01.2017. godine.

 

Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti „Istra“ Pula

 
42. Međunarodni susret harmonikaša
 

NAJAVLJUJEMO / WE ANNOUNCE

 

42. Međunarodni susret-natjecanje harmonikaša

Pula, 26.-29. 04.2017.   

 

 

Propozicije

 RASPORED  NATJECANJA - DOGAĐANJA  

 

  

42nd International Accordion Competition Pula,  Croatia April 26th-29th 2017

 

 

Regulations

TIMETABLE  OF  EVENTS

 
Prethodna stranica 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11 Slijedeća stranica
 Novosti:
JAVNI NATJEČAJ ZA TAJNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME
42. Međunarodni susret harmonikaša
22. međunarodna ljetna škola harmonike Pula, 22.-27.08.2017.
4.PULA GUITAR FEST 2016.
DAN OTVORENIH VRATA - 26. rujna 2015.
Korisni linkovi:
Grad Pula
Istarska županija
Turistička zajednica Pule
Glas Istre
Arenaturist
Accordeonrama.fr
Confédération Internationale des Accordéonistes (IMC-UNESCO
EURO-UNIT group
Rotosound
 
 


© OKUD ISTRA • Stankovićeva 4, Pula 52100 , P.O. BOX 99 • Croatia • Tel / Fax: +385 52 543 596 • E - mail